Menu

Ważne dokumenty

Tutaj znajdą Państwo do pobrania wszystkie ważne dokumenty dotyczące szkoły.

 

1. Status Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałammi Integracyjnymi "Szkoła z Pasją"

STATUT_-_SZKOLA_Z_PASJa_osiem_lat.pdf

 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny "Szkoły z Pasją".

Program_Wychowawczo-Profilaktyczny_2017-2018.pdf

 

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

 Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly.pdf

 

4. Kalendarz roku szkolnego dla rodziców

KALENDARZ_ROKU_SZKOLNEGO_dla_rodzicow.pdf

 

5. Procedura regulująca kontakty z rodzicami w "Szkole z Pasją"

PROCEDURA_REGULUJaCA_KONTAKTY_Z_RODZICAMI.pdf

 

6. Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego w "Szkole z Pasją"

PROCEDURA_UZYSKIWANIA_ZWOLNIEN_z_wych._fiz..pdf

 

7. Niezbędnik rodzica - basen

Niezbednik_rodzica_-_BASEN.pdf

 

8. Procedura przedłużenia okresu nauki

PROCEDURA_PRZEDLUZENIA_OKRESU_NAUKI.pdf

 

9. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

WSO_Szkola_z_Pasja_09.2019.pdf

 

10. Procedura organizowania egzaminu ósmoklasisty

WEWNATRZSZKOLNA_PROCEDURA_ORGANIZOWANIA_egzaminu_8_klasisty.pdf

 

Procedury obowiązujące w warunkach pandemii COVID-19

1. Procedura sanistarna dla nauczycieli i specjalistów

PROCEDURA_DLA_NAUCZYCIELI.pdf

 

2. Procedura organizacji zajęć

PROCEDURA_ORGANIZACJI_ZAJEC.pdf

 

3. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

PROCEDURA_POSTEPOWANIA_NA_WYPADEK_PODEJRZENIA_ZAKAZENIA.pdf

 

4. Procedura prowadzenia konsutlacji dla uczniów klas 4-8

PROCEDURA_PROWADZENIA_KONSULTACJI_DLA_UCZNIOW_KLAS_4.pdf

 

5. Procedura prowadzenia zajęć specjalistycznych

PROCEDURA_PROWADZENIA_ZAJEC_SPECJALISTYCZNYCH.pdf

 

6. Procedura przyjęcia i odbioru ucznia

PROCEDURA_PRZYJECIA_I_ODBIORU_UCZNIA_ZE_SZKOLY.pdf

 

7. Wytyczne sanitarne dla rodziców

WYTYCZNE_DLA_RODZICOW_SZKOLY.pdf

 

8. Procedury sanitarne na egzamin ósmoklasisty

Procedura_przeprowadzenia_egzaminu_osmoklasisty.pdf

Aktualności

Kontakt

  • "Szkoła z Pasją" Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
    ul. Traugutta 143
    71-314 Szczecin
  • (+48) 505 864 674
    91 433 51 17

Galeria zdjęć